Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Wilhelmus van Ooyen
Bet overgrootvader Wilhelmus  is geboren te ’s Hertogenbosch op 19 februari 1792.
Op blz.151 van ‘t Stamboek nr.71 van de 2e Afdeeling Infanterie, 18e (oud 17e) Battaillon Infanterie Land Militie wordt vermeld dat hij op 10 mei 1815 is overgenomen van de Militie Raad van het 18e District, 1e Kanton Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Bij de loting heeft hij nr. 621 getrokken.
Zijn lengte is 5 voet en 6 duim. Dat is + 1,68 meter. Hij wordt als volgt beschreven: “Aangezicht rond, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus klein, mond en kin ordinair (gewoon), haar en wenkbrauwen blond, merkbare tekenen aan de linker wang een steek.” Op 19 juni 1819 ging hij met paspoort (afzwaaien?).
Een maand eerder, op 9 mei 1819 trouwde hij met Adriana van Akkerveeken.
Op hun huwelijksdag was hij in militaire dienst als flankeur bij het derde Battaillon der tweede afdeeling Infanterie. Hij trouwde met toestemming van het leger (zie huwelijksakte). Op ‘t plaatje is rechts een flankeur.
Hij leefde ten tijde van de verdrijving van de orangisten, de Bataafse Republiek,
het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I.
Hij was in dienst ten tijde van de slag bij Waterloo op 17 juni 1815. Het leger van Koning Willem I versloeg samen met de legers van de Engelsen en de Pruisen het leger van Napoleon.
Voor de geschiedenis klik op: “Nederlandse Leger”.
Hun huwelijk duurde, tot het overlijden van zijn vrouw op 3 mei 1847, bijna 28 jaar. Tijdens zijn huwelijk was hij ook hovenier en woonde toen in de Hinthammerstraat op nr 187. Na ruim twee jaar weduwnaarschap is hij op 20 december 1849, 57 jaar oud in ‘s-Hertogenbosch overleden.
Op zijn overlijdensakte staat vermeld dat hij toen van beroep varkensslachter was en woonde in de Hinthamerstraat in het steegje genaamd de Louwsepoort wijk C nummer honderd een en tachtig.
Adriana van Akkerveeken
Bet overgrootmoeder Adriana van Akkerveeken is geboren te Gestel en Blaarthem op 16 oktober 1791.
1. Rudolphus
2.
Adriana
3. Wilhelmus
4. Johanna Catharina
5. Petrus
6. Joannes
7. Wilhelmus Antonius
van Ooijen
van Ooijen van Ooijen van Ooijen
van Ooijen
van Ooijen
van Ooijen
14-02-1820 Hinthamerstraat wijk C 187
19-09-1821           idem
08-08-1823 Hinthamerstraat wijk C 181
21-07-1824 Hinthamerstraat wijk C 187
04-02-1827           idem
17-11-1828           idem
06-05-1831 Zusters vd Orthenpoort
                 Wijk C 181
op
op
op
op
op
op
op


(overleed 12 dagen later)


(onze overgrootvader)
Zij is de dochter van Adrianus van Akkerveeken en Johanna van Reysingen.
Bij haar huwelijk was haar moeder aanwezig. Haar vader was al overleden. Zij woonde te Gestel en Blaarthem. Toen een dorp bij en later een stadsdeel van Eindhoven.
Op 1 mei 1847, 55 jaar oud, is zij overleden (zie akte). Zij kreeg 7 kinderen: