Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Adriana van der Velden

Oud moeder Adriana van der Velden is geboren op 4 juni 1763 in Rosmalen.
In hun huwelijk kregen Adriana en Petrus onderstaande kinderen, die in ‘s-Hertogenbosch geboren zijn:
Oud vader Petrus is geboren op 14 september 1763.
Op 18 augustus 1835 is hij overleden. Hij is dus bijna twee en zeventig jaar geworden. Zijn beroep was hovenier en hij was gehuwd met Adriana van der Velden.
In de vermelding van hun huwelijk op 21 augustus 1785 worden zij Pieter en Adriaantje genoemd.
Petrus van Ooyen
Het uitoefenen van het beroep hovenier in de stad Den Bosch is toch uitzonderlijk te noemen. Alleen de adel, de kerk en rijkelui waren in het bezit van tuinen. Het is goed mogelijk dat zij een hoveniersbedrijf hadden of dat de gehele familie in dienst was van hiervoor genoemde lieden. Dit omdat zijn vrouw, dochter en zoon eveneens hovenier(ster) waren.
Hij leefde tijdens de stichting van de Bataafse Republiek (einde Republiek der Zeven provinciën) in 1795, het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon in 1806, het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I in 1813 en dat in het jaar 1816 de St. Jan terug in Katholieke handen kwam.
Zijn overlijdensakte wordt naast de aangever ondertekend door zijn schoonzoon de bakker Petrus Wilhelmus Bosch, die gehuwd is met zijn dochter Maria. Als mede aangever wordt ene 42 jarige Petrus Wilhelmus Haas vermeld. Dit moet wel vergissing zijn. Dit omdat Petrus Wilhelmus Bosch op 16 oktober 1793 geboren is. En is dus in 1835 42 jaar.
In de huwelijksakte van Maria tekent wel een getuige G. de Haas.
Bij zijn overlijden woonde Petrus in de Zusters van de Orthenpoort in de buurt van de St Jan. De Zusters van de Orthenpoort, zoals dit hofje er anno 2005 uitziet.
In de huwelijksakte van zijn dochter op 17 augustus 1822, wordt zij vermeld onder de naam: “Maria van Oijen”. Terwijl haar vader toch tekent met P. van Ooyen.
1. Willemijna
2. Johanna
3. Maria
4. Wilhelmus
5. Petrus
6. Joannes
7. Catharina
8. Rudolphus
9. Clara
van Oijen
van Oijen van Oijen
van Ooijen
van Noijen
van Oijen
van Ooijen
van Oijen
van Ooijen
04-09-1786
19-02-1789
11-03-1790
09-02-1792 (onze bet overgroot vader)
07-08-1794
18-02-1796
29-03-1799
24-05-1801
01-04-1807
op
op
op
op
op
op
op
op
op
Adriana is overleden op 11 december 1836 en werd dus ruim drieënzeventig jaar. Naast haar man Petrus was zij een hovenierster, wat in haar overlijdensakte vermeld wordt. Zij is ruim een jaar weduwe geweest.
De overlijdensakte wordt ondertekend door haar zoon Joannes, eveneens een hovenier. Zij overleed op het adres St. Jacobs Kerkhof in de buurt van de St. Jan.
Heden is er geen St. Jacobs Kerkhof  in Den Bosch.
Er is wel de St. Jacobshof en de St.Janskerkhof.  
Zou er hier sprake zijn van een ambtelijke vergissing destijds?!  St.Jacobshof en St.Janskerkhof  anno 2005.