Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Wilhelmus van Oijen
Oud grootvader is onder de naam Wilhelmus Peter Noije op 17 oktober 1751 gehuwd met Catrina Broers in ‘s-Hertogenbosch. (Zie de fiche A) hiernaast.
(Zie ook het trouwboek B). Ook hierin staat vermeld dat hij in Schaijk geboren is.
Willem van Oijen woonde met ’n gezin van 4 personen in 1775 in wijk C183, Hinthamerstraat.
Zijn overlijden wordt onder de naam van Oijen tweemaal vermeld door de Kerkeraad van de Hervormde gemeente met de vermelding: Zusters van Orthenpoort.  Zie
Akte 1, Akte 2. En door de Sint-Jan Kerkhof wordt hij vier maal vermeld met de naam van Oijien en met de vermelding: Suster van Ortepoort.
Zie
Akte 1, Akte 2, Akte 3, Akte 4. In de periode 1629 tot 1810 was de St. Jan een protestantse kerk.
Staats-Brabant tegen te gaan. Het was een rumoerige tijd. Onze oud-ouder Catharina van Oijen-Broers heeft de Franse Revolutie van 1789 tot 1799 nog meegemaakt.
Hoe deze mensen toen woonden en er uitzagen is o.a. te zien aan het schilderij, een Hollands huiskamer in de achttiende eeuw , van  N. Verkolje. Zie ook de vrouwenkleding en de mannenkleding in de 18e eeuw.
Tussen 1741 en 1745 werd er van Den Bosch naar Best een steenweg aangelegd.
Rond dezelfde tijd deed de Haagse overheid verwoede pogingen om de enorme criminaliteit in
Catharina Broers
Oud grootmoeder Catharina Broers is geboren op 27 mei 1726. In de huwelijksakten van haar kleindochters Maria van Oijen op 14 mei 1820 en van Gertrudis Wilhelmina van Oijen op 15 februari 1828 wordt vermeld dat Catharina Broers op 18 februari 1796 is begraven in ‘s-Hertogenbosch. Zij is de dochter van Joannes Broers en Maria van Leest. Catharina kreeg onderstaande kinderen, die in ‘s-Hertogenbosch geboren zijn:
1. Petronilla
2. Maria
3. Wilhelma
4. Petrus
5. Martinus
6. Petrus
7. Joannes
van Oijen
van Oijen van Oijen
van Oijen
van Oijen
van Ooijen
van Oijen
05-10-1752
05-09-1755
10-12-1757
06-06-1759 (hoogstwaarschijnlijk is hij jong gestorven)
12-01-1762
14-09-1763 (onze oud vader )
01-06-1766
op
op
op
op
op
op
op
Ook op de doop gegevens van onze voorvader Petrus wordt onze naam met twee -O’s- geschreven. En wordt zijn moeder vermeld met de naam Catharina Broes.
Net zoals haar man wordt het overlijden van Catrina Broers vermeld door de Kerkeraad van de Hervormde gemeente met de vermelding weduwe van Willem van Ooijen, Zusters van Orthenpoort. En door de Sint-Jan Kerkhof wordt zij vermeld met de naam Catarina Broers, 75 jaar, weduwe van Willem van Ooijen.
Omdat oud grootvader Wilhelmus van Oijen in Schaijk geboren is, heb ik in de doopboeken van dit dorp naar een Willem met ‘n vader Peter gezocht en gevonden.
Hij zou dan geboren zijn op 1 november 1718. (Zie doopboek
A) Zijn ouders zouden dan Peter Derickx en Marie Willems zijn, die op 19 september 1717 getrouwd zijn (zie register B). Mede omdat bij de geboorte van hun kind Maria op 28 augustus 1721 de vader wordt vermeld onder de naam Peter Derk Noe. (Zie doopboek C) De naam Noije en Noe wordt door elkaar gebruikt.
Peter Derickx en Marie Willems
A
B
C
A                           B