Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Vader Peter, geboren 16 juli 1822, is de zoon van de ongehuwde moeder en arbeidster Cornelia de Laat.
Moeder Anna Neggers, geboren 13 april 1809, is de dochter van Adriaan Neggers en Adriana van der Schoot.
Op de geboorte akte van overgrootmoeder Maria is Peter bouwman (boer).Tevens wordt van Anna de leeftijd van 37 jaar vermeld. Hoogstwaarschijnlijk is de leeftijd verwisseld met de leeftijd van een getuige.
Overgrootmoeder Maria was ruim een jaar getrouwd en 22 jaar toen opa Francis op 29 januari 1868 geboren werd. Op 1 maart 1869 kreeg zij haar dochter Johanna. Op 23 april 1873 werd dochter Anna geboren, die drie dagen later op 26 april overleed. Een jaar later en wel op 3 augustus 1874 werd weer een dochter Anna geboren. Op 18 oktober 1878 werd haar dochter Johanna Petronella geboren te Strijp.
Maria Verspaget de Laat
Overgrootmoeder Maria is 10 juli 1845 te Oirschot geboren.
Haar ouders zijn Peter de Laat en Anna Neggers. (Zie akte) Ten tijde van haar geboorte waren haar ouders ruim 7 maanden getrouwd. Op hun huwelijk op 24 november 1844 was haar vader 22 jaar en haar moeder 34 jaar. Als dienstknecht trouwde Peter de bouwvrouw (boerin) en weduwe van Antonij van Agchel.
Zij overleed 30 december 1930 om 17.00 uur op 85-jarige leeftijd. (Zie overlijdensakte)
Met onze overgrootvader Adrianus Verspaget was zij tot zijn overlijden 29 jaar getrouwd.
Met Petrus Zimmerman was zij tot haar overlijden ruim 33 jaar getrouwd.
Toen onze opa, haar oudste zoon en eerste kind op 16 mei 1917 overleed, was zij bijna 72 jaar oud.
Haar tweede zoon en jongste kind, Cornelis werd op 8 december 1880 te Eindhoven geboren.
Hij werd ingeschreven onder de naam Vorspaget. (Zie akte) Zelfs zijn vader tekent met Vorspaget. Een ambtelijke vergissing? Later werd dit in het Bevolkingsregister gecorrigeerd. Deze Cornelis was later kleermaker. Mama vertelde dat familie van haar op de Leenderweg een textiel winkel hadden. En dat zij zich Vorspaget noemden.
In het Groot Eindhoven stond het volgende verhaal over een bekende baakster.  “Mie Vospakket”, de oude baker van Eindhoven, die vele lichtstad bewoners met brandewijn door de eerste moeilijke levensdagen heeft geholpen. Honderden bekende Eindhovenaren, Mignots, de Haans, Teurlinckxen en noem ze maar op zijn door Mie gebakerd. Van Mie Vospakket, getrouwd met de veldwachter, was bekend, dat ze haar laatste cent weggaf als het erom ging arme mensen in nood te helpen.
Ze was een van de eerste sociale werksters, die Eindhoven kende, als je het zo bekijkt. Vandaar, dat Mie Vospakket een bekend figuur in het oude Eindhoven was. Op de receptie van Jo Vorspaget kwamen verschillende oud Eindhovenaren, die Mie nog goed gekend hebben. Er kwam ook een heer L.Teurlinckx, van de bekende sigarenfabrikanten-familie uit die tijd, die een foto kwam brengen, waarop Mie Vospakket in al haar oude baker-glorie stond.
Op 28 april 1897 hertrouwt zij met de sigarenmaker en weduwnaar Johannes Petrus Zimmerman. Volgens mijn moeder woonde zij in een klein zijstraatje van de Nieuwstraat. Hoogstwaarschijnlijk de St. Annahof. Volgens een volkstelling in 1908 woonde zij samen met hem en zijn oudere zoon in de Nieuwstraat op nr. 22.