Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Overgrootvader Adrianus is in St. Nicolaas, België op
18 januari 1815 geboren. Negen jaar oud verhuisde hij met z’n vader naar Helmond.
Waar hij op 15-jarige leeftijd wever was en woonde op het Hoogeind nr. 98. Dat er destijds zo uitzag.
Na ‘n loting wordt hij, 19 jaar oud, op 3 mei 1834 als dienstplichtig miliciën voor 5 jaar ingelijfd bij de 12e afdeling Infanterie. Volgens zijn nevenstaande persoonsgegevens is, zijn lengte, omgerekend 1,683 m. Tijdens de opstand der Belgen was hij in dit jaar gelegerd in de vestingen Hellevoetsluis en den Briel.
In 1837 tekent hij voor 6 jaar bij het 2e Regiment Huzaren.
In 1843 gaat hij over naar de Marechaussee. En van 1844 was dit de Marechaussee te paard. Waarschijnlijk zag hij er toen zo uit. In 1859 wordt hij van 4e klas bevorderd tot Marechaussee 2e klas. Hoogstwaarschijnlijk is hij dan gelegerd te Helmond in een pand op de markt. Dit volgens een volkstelling in 1860 met de aantekening dat hij op 31 maart 1864 is vertrokken naar Oirschot. In ‘t Bevolkingsregister van Oirschot staat vermeld dat hij daar op 2 februari 1864 ingeschreven is.
Op 11 augustus 1865 speelt er een kwestie omtrent een overschot aan stro. Enkele collega’s wilden de opbrengst van het overschot onder elkaar verdelen. Hij weigerde hieraan mee te doen. (Zie zijn schriftelijke opgave).
Op 31 juli 1866 gaat hij met pensioen. En wel met het kostelijke bedrag van 120 gulden per jaar.
Kort daarna op 20 september 1866 trouwt hij, 51 jaar oud met Maria de Laat, die toen 21 jaar was.
(Zie hun huwelijksakte deel 1 en 2)
Toen zijn zoon Francis, onze opa, geboren werd, was hij bijna 53 jaar oud en woonden zij in de Molenstraat te Oirschot.
Het betreffende pand  aan de zij- en voorkant. In 2005 is het een Bistro. Daarvoor was het een café. Bij een volkstelling per december 1869 gaf hij voor zichzelf en zijn
vrouw het beroep van winkelier op. Mogelijk hadden zij daar toen ook een café. Op 16 mei 1874 verhuisden zij naar het dorp Strijp.
Volgens het bevolkingsregister van Eindhoven is hij daar met zijn gezin op december 1879 op het adres  “Bergen E724b” ingeschreven. Als beroep wordt Spoorwegbeambte opgegeven. In een latere registratie wordt
vermeld Spoorweg-nachtwaker.
Hij overlijdt 80 jaar oud te Eindhoven op 3 november 1895. (Zie overlijdensakte)
Adrianus Franciscus Verspaget