Oorsprong namen

van Ooyen

Verspaget

Voorouders

van Ooyen

Verspaget

Broers & Zusters

van Ooyen

Verspaget

Jeugdjaren

Jo

Nellie

Jo & Nellie

verkering

gezin

De (voor)ouders van
Jo van Ooyen en Nellie Verspaget
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Jan Hendricx (Hendrikszoon) Verspaget
Hij is op 13 januari 1635 te Mierlo geboren.
Op 18 oktober 1659 kwamen Jan Hendricx, met vermoedelijk zijn moeder Henderica Verspaget en Jenneken Jans van Liempde met haar vader Jan van Liempde voor de schepen van Helmond om aan te tekenen.
Zij huwden op 16 november 1659. Jenneke overleed voor 23 april 1667. Want dan komt de weduwnaar Jan Hendricx weer aantekenen maar nu met Anneken ten Eijmers, die vergezeld wordt met haar oom, Jan Janssz Cuyper. Onze voorouders trouwen op 8 mei 1667. Onze voorvader Jacobus is hun 8ste kind.
Na ‘t overlijden van Anneken hertrouwde hij in 1701 met Marijken Bertels Molensteen te Rixtel.
Zij maakten in hun jeugd het einde van de 80-jarige oorlog van 1567 tot 1648 mee. En dat Helmond deel werd van Republiek der Verenigde Nederlanden onder respectievelijk de stadhouders Willem II en Willem III. Misschien ook wel de pest in 1636 te Helmond met meer dan 3000 slachtoffers.
Joannes Verspaget
Op 22 februari 1737 wordt betovergrootvader Joannes in Helmond geboren. Hij trouwt, 26 jaar oud  met Catharina van Deursen op 22 mei 1763. Op 62-jarige leeftijd overlijdt hij op 12 juni 1799 en zijn vrouw Catharina op 20 oktober 1802. Joannes en Catharina zijn beiden in Helmond overleden.
Jacobus Verspaget
Op 5 november 1679 wordt Jacobus in Helmond geboren. Ruim 30 jaar oud trouwt hij met Catharina Bonkenberg op 28 september 1710.
Ook deze voorouder hertrouwt 14 juni 1730 met Johanna (Josina, Judoca)Vogels. Hun zoon Joannes is onze voorvader. Jacobus overlijdt
+ 1737-1748.
Het kasteel van Helmond zoals onze voorouders het in deze tijd gekend hebben.
Franciscus Verspaget
Op 20 januari 1773 is oudovergrootvader Franciscus geboren in Helmond, Bataafse Republiek.
Als wever vertrekt hij naar St. Niklaas, hoofdstad van het kanton departement Schelde in België.
Hij leefde in de Napoleontische tijd 1797 tot 1814. Hiernaast het stadhuis van St. Niklaas.
Francois (Franciscus) trouwt daar, 32 jaar oud, met Jeanne Marie van Brussel op 22 juni 1805.
Johanna Maria van Brussel
Oudovergrootmoeder Johanna wordt op 18 augustus 1782 ook te Helmond geboren. Zij is de dochter van de wever Luc van Brussel en Jeanne Ververs. Ten tijde van haar huwelijk, bijna 23 jaar, was zij spoelster van beroep.
Zij kreeg negen kinderen: Catherine op 2-10-1805, Jeanne Elisabeth op 19-4-1807, Jeanne Marie Bertine op
26-7-1808 en overleden op 6-11-181?,  Charles Louis op 2-1-1810, Jeanne Francoise op 22-9-1811 en overleden  26-1-1815,  Petronille op 13-4-1813, Adrien (Adrianus)  Francois 18-1-1815, Colette Emerence 2-3-1817 en Marie Louise op 28-6-1819.
Op 18 juli 1821, 39 jaar oud, overleed onze oudovergrootmoeder Johanna Maria Verspaget-van Brussel in St.Niklaas, België.
Na haar overlijden verhuisde hij met zijn zeven kinderen per 29 april 1824 naar Helmond. Bij een volkstelling in 1830 woont hij daar met zijn gezin op Hoogeind nummer 98.
Op 57-jarige leeftijd overlijdt hij na 13 jaar weduwnaarschap op 26 juni 1832, ‘s morgens om half  zes te Helmond.
Hendrik Verspaget (Verspaeghet)
In 1631 trouwde hij met Maria Janssen. Onze voorvader Jan Hendrik is hun 2e kind.
Hendrik is overleden in 1677.