Corry & Willy

Gezin

Voorouders

Methorst

Kievit

Methorst

Jeugdjaren

Zusters

Corry

Families

Van Ooyen-Verspaget

Gezin
Willy van Ooyen en Corry Methorst
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
1988
In januari krijgt Corry bericht dat de man van mevrouw Bezemer is overleden. Op 25 februari overlijdt de heer Koens, de buurman van de familie Methorst in de Cornelis Bloemaertstraat.
Van een buurjongen, Martin Martens, krijgen we 5 maart bericht van de geboorte van hun dochtertje Stephanie. Van Corry’s lerares Engels krijgt zij bericht dat haar dochtertje Liesbeth op 27 maart geboren is.
Dit jaar doet Corry examen voor de cursus Mavo Engels en Nederlands. Op 24 juni krijgt ze haar Certificaat uitgereikt. Met mede cursisten maakt zij een reisje met de boot over de Rijn in Duitsland.
Op woensdag 6 april werd ik door de heer van Ham, bestuurslid van de SVOE uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek vond plaats in een Philipsgebouw. Ik ging met een goed gevoel naar dit gesprek.
Dit omdat het mij, na veel ploeteren en zelfs werk mee naar huis nemen gelukt was de boekhouding op een rijtje te krijgen met het boekhoudprogramma van Victor Holland.
Bij het binnenkomen van het gebouw viel het mij op dat een ander bestuurslid de heer Jansen aan de overkant van de straat bleef en richting centrum liep. De reden dat hij niet tegelijk met mij naar binnen ging bleek later. Mij werd medegedeeld dat ik overgeplaatst werd naar de SBBO. En dat de administrateur van de SVEV mij plaats zou overnemen. Ze wisten niet dat deze man overspannen thuis zat.
Toen ik goed overstuur op kantoor kwam, ben ik direct naar Jan Sanders gegaan. Hij adviseerde mij ziek naar huis te gaan. Na overleg met m’n huisarts ben ik overspannen thuis gebleven. En ben ik ook in contact gekomen met de psycholoog van de GGD. Na verloop van tijd werd ik bij het bestuur geroepen. De voorzitter, de heer Rooimans deelde mij mede dat ze de zaak terugdraaide en dat ik de volgende dag wel weer en wel voor 200% met m’n werk verder kon. Ik wees hem erop dat ik onder doktersbehandeling stond en dat die moest uitmaken dat ik weer kon gaan werken. Daar had hij niets van terug. Later hoorde ik dat de mensen van de boekhouding geprotesteerd hadden tegen de gang van zaken.
De directeur van de SBBO/KMBO de heer Metsemakers had mij een tijd van tevoren gebeld met de mededeling: “Als je in de problemen komt dan weet je mij wel te vinden”. Ik begreep dat toen helemaal niet. Ik nam het besluit contact met hem op te nemen.
Het resultaat was dat ik het bestuur verzocht mij toch over te plaatsen. Zo kwam ik op de SBBO/KMBO terecht, wat later een goede beslissing bleek te zijn geweest.
Uit later door mij gevonden verslagen BBO/240388 en BBO/210488 bleek dat de heer Metsemakers en de directeur SVEV de heer den Dekker vonden dat de financiële administratie niet voldeed.
Dus de stoelendans rondom de fusie en het binnenhalen van de financiële zaken waren al volop aan de gang. Dat bleek ook al met het vertrek van de heer Mandigers per 
1 augustus 1986.
De heer Jan Sanders van de St. vd Donk werd per 1 september als plaatsvervangend directeur van het bureau aangesteld.
Ook de toespraak van de heer Mandigers werkte niet in mijn voordeel. Hij zette Wim en mij in ’t zonnetje met de woorden: “Zonder hen had ik niet bereikt wat ik nu bereikt heb”. Hij was de hoogst betaalde in de rang van referendaris. Volgens mijn oud collega van de accountantsdienst was hun advies dat zijn bevordering terecht was omdat hij met maar zeven personeelsleden de administratie en verantwoording perfect in orde had.
Later valt het SVOE bureau geheel onder de heer Metsemakers op de steenbouw aan de Argostraat. En de financiële administratie weer onder mijn hoede. Bij de tot stand komen van ROC Eindhoven per 1-8-1996 kreeg ik daarbij tijdelijk de cijfers van de MTS en de Kermpenpoort door om in de boekhouding te verwerken.
Zie mijn loopbaan verloop van 
VKTO tot en met ROC Eindhoven.
In september overlijdt de tante van Corry, Anna de Kieviet-Jaspers. Zij is de vrouw van ome Janus, een broer van haar moeder.
Op 18 september overlijdt de oom van Corry, Johannes Adrianus Gijsbrechts, weduwnaar van Johanna de Kievit.
Op de verjaardag van Tonny Hermens. Vlnr. Willy, de in Canada wonende man van de zus van Tonny, Corry en dan de vrouw van en de neef van Tonny.