Corry & Willy

Gezin

Voorouders

Methorst

Kievit

Methorst

Jeugdjaren

Zusters

Corry

Families

Van Ooyen-Verspaget

Gezin
Willy van Ooyen en Corry Methorst
Vorige.
Volgende.
Startpagina.
Het geslacht Methorst ontleent zijn naam aan het goed Methorst, gelegen in de gemeente Ede, in het buurtschap Nederwoud. Met of meth betekent weide of veenachtige grond en horst betekent zandrug.
Veel boerderijen stonden op zo’n zandrug. Zo ontstond de naam Methorst.
Volgens het recht. arch. Renswoude nr.1215 jaar 1753 ligt het erf Methorst ten oosten van Ligtenhorst. Het aardrijks-kundig handwoordenboek van Gille Heringa vermeldt dat het huis Methorst 45 minuten ten westen van Lunteren Klein en Groot Ubbelschoten  ligt
+ 2 kilometer N.N.O. van de kern van Renswoude Ligt.
In de St. Joriskerk te Amersfoort hangt een bord met de namen der regenten.
Van de familie Methorst komen daarop voor Gijsbertus, Mr. Willem, Antoni, Dirk Hendrik, Erasmus, Gijsbert en nogmaals Erasmus. De lijst is versierd met
de wapens van een aantal regenten. Waaronder het wapen van Methorst rechts onderaan.
Dit wapen heeft drie rode kersen en een ankerkruis. De kers betekent deemoed, zachtmoedigheid, rijkdom en gastvrijheid of gulheid en het ankerkruis betekent leven.
Achter de naam Methorst staat A.S. Dat vermoedelijk Anno Sancto, oftewel heilig jaar betekent.
Het interieur van de kerk met verschillende grafstenen van de familie Methorst. Dan de “gerfkamer” cq. vergaderruimte met het bovengenoemde bord.
Verder de kerk uit de 13e eeuw aan het Hof te Amersfoort.
Gijsbert Jansz van Methorst, de zoon van Jan Maess van Methorst (5e generatie) ook stamvader van de Eindhovense tak, was de eerste die zich buiten bovengenoemd buurtschap vestigde.
Omstreeks het jaar 1630 vestigde hij zich in Amersfoort.
Voorouders Corry Methorst
Symon van Methorst

Deze stamvader is ongeveer in 1425 geboren. In zijn gezin zijn de kinderen Maes Symonss en Jan geboren.
De 2e “s” achter de naam betekent “zoon van”.
Maes Symonss van Methorst

Geboren + 1461 en overleden tussen 1526 en 1541. Hij woonde in Lunteren op het  “Butselaar” in ‘t Woud.
Hij was boer en een welgesteld man. Bij een telling van de beesten op de Veluwe anno 1526 bezat hij zes paarden, acht koeien, zeven twenters en twee varkens. Een twenter is een paard van twee tot drie jaar oud. Vanaf het derde jaar wordt er gesproken over een (jong) paard.
Hij trouwde met Richolt Jacobs van Langelaer en kreeg de zonen Symon Maess, Hendrick Maess en Willem Maess.
De naam Methorst